กลับสู่หน้ารายชื่อผู้สมัคร

รายละเอียดของคุณ บุญเชิด แก้วทองมา (รหัสการจอง: 1700537)

Payment Status:
Time: 2017-06-21 09:10:55

ชื่อ-สกุล (Full Name) บุญเชิด แก้วทองมา
โทรศัพท์ (Telephone No.) 0841077050
สัญชาติ (Nationality) ไทย
เพศ (Sex)
Male
ปีเกิด ค.ศ. (Year of Birth) 1966
ที่อยู่ (Address) 376 บริษัทจักรวาลเคมีจำกัด ซอย 6-7 โซล C ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
ชมรม/ทีม (Club / Team) ดอกบัวคู่

ประเภทที่ต้องการสมัคร

MARATHON 42.195 Km. 700 Baht รุ่นอายุ Male 50-59

แบบเสื้อที่ต้องการ เลือกเพียงแบบเดียว (Choose one type of shirt)
A
ขนาดเสื้อที่ต้องการ (Size of shirt)
S
การรับเสื้อและหมายเลข
EMS
ไซส์เสื้อ Finisher
SS

ชื่อผู้ปกครอง

(กรณีผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี)

หากรายละเอียดการสมัครของท่านไม่ถูกต้อง กรุณาส่งอีเมลหาแอดมินที่ rayongmarathon2017@gmail.com เพื่อดำเนินการแก้ไข
การชำระเงินค่าสมัคร
ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านเพ
หมายเลขบัญชี 223-0-26721-3
ชื่อบัญชี นายธานินทร์ บุญธาราม และนายมานพ รัมมะอัตถ์

ยืนยันการชำระเงินโดยส่งหลักฐานการโอน พร้อมแจ้งชื่อผู้สมัคร / รหัสลงทะเบียน Booking ID ผ่านทางอีเมล rayongmarathon2017@gmail.com
กลับสู่หน้ารายชื่อผู้สมัคร