กลับสู่หน้ารายชื่อผู้สมัคร

รายละเอียดของคุณ เสาวภา แตงเหลือง (รหัสการจอง: 1700503)

Payment Status:
Time: 2017-06-21 00:50:19

ชื่อ-สกุล (Full Name) เสาวภา แตงเหลือง
โทรศัพท์ (Telephone No.) 081-864-78
สัญชาติ (Nationality) ไทย
เพศ (Sex)
Female
ปีเกิด ค.ศ. (Year of Birth) 1967
ที่อยู่ (Address) 140/10 ม.4 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 21000
ชมรม/ทีม (Club / Team)

ประเภทที่ต้องการสมัคร

รุ่นอายุ

แบบเสื้อที่ต้องการ เลือกเพียงแบบเดียว (Choose one type of shirt)
A
ขนาดเสื้อที่ต้องการ (Size of shirt)
3XL
การรับเสื้อและหมายเลข
รับเอง
ไซส์เสื้อ Finisher

ชื่อผู้ปกครอง

(กรณีผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี)

หากรายละเอียดการสมัครของท่านไม่ถูกต้อง กรุณาส่งอีเมลหาแอดมินที่ rayongmarathon2017@gmail.com เพื่อดำเนินการแก้ไข
การชำระเงินค่าสมัคร
ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านเพ
หมายเลขบัญชี 223-0-26721-3
ชื่อบัญชี นายธานินทร์ บุญธาราม และนายมานพ รัมมะอัตถ์

ยืนยันการชำระเงินโดยส่งหลักฐานการโอน พร้อมแจ้งชื่อผู้สมัคร / รหัสลงทะเบียน Booking ID ผ่านทางอีเมล rayongmarathon2017@gmail.com
กลับสู่หน้ารายชื่อผู้สมัคร