กลับสู่หน้ารายชื่อผู้สมัคร

รายละเอียดของคุณ Pitchayatida Onyim (รหัสการจอง: 1700441)

Payment Status: Yes
Time: 2017-06-23 02:45:04

ชื่อ-สกุล (Full Name) Pitchayatida Onyim
โทรศัพท์ (Telephone No.) 086-086677
สัญชาติ (Nationality) Thai
เพศ (Sex)
Female
ปีเกิด ค.ศ. (Year of Birth) 2007
ที่อยู่ (Address) 101/50 ม.5 มบ.เนินสนวิลล่า ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
ชมรม/ทีม (Club / Team) สายเมาบ้านฉาง

ประเภทที่ต้องการสมัคร

MICRO MARATHON 5 Km. 300 Baht รุ่นอายุ Female 13-14

แบบเสื้อที่ต้องการ เลือกเพียงแบบเดียว (Choose one type of shirt)
A
ขนาดเสื้อที่ต้องการ (Size of shirt)
SS
การรับเสื้อและหมายเลข
EMS
ไซส์เสื้อ Finisher

ชื่อผู้ปกครอง Panupong Onyim

(กรณีผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี)

หากรายละเอียดการสมัครของท่านไม่ถูกต้อง กรุณาส่งอีเมลหาแอดมินที่ rayongmarathon2017@gmail.com เพื่อดำเนินการแก้ไข
การชำระเงินค่าสมัคร
ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านเพ
หมายเลขบัญชี 223-0-26721-3
ชื่อบัญชี นายธานินทร์ บุญธาราม และนายมานพ รัมมะอัตถ์

ยืนยันการชำระเงินโดยส่งหลักฐานการโอน พร้อมแจ้งชื่อผู้สมัคร / รหัสลงทะเบียน Booking ID ผ่านทางอีเมล rayongmarathon2017@gmail.com
กลับสู่หน้ารายชื่อผู้สมัคร