กลับสู่หน้ารายชื่อผู้สมัคร

รายละเอียดของคุณ นพดล มณีนาค (รหัสการจอง: 1700428)

Payment Status: Yes
Time: 2017-07-13 23:45:19

ชื่อ-สกุล (Full Name) นพดล มณีนาค
โทรศัพท์ (Telephone No.) 092 259 28
สัญชาติ (Nationality) ไทย
เพศ (Sex)
Male
ปีเกิด ค.ศ. (Year of Birth) 1972
ที่อยู่ (Address) ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ถ.แม่น้ำแม่กลอง ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
ชมรม/ทีม (Club / Team)

ประเภทที่ต้องการสมัคร

HALF MARATHON 21.100 Km. 500 Baht รุ่นอายุ Male 45-49

แบบเสื้อที่ต้องการ เลือกเพียงแบบเดียว (Choose one type of shirt)
C
ขนาดเสื้อที่ต้องการ (Size of shirt)
L
การรับเสื้อและหมายเลข
รับเอง
ไซส์เสื้อ Finisher

ชื่อผู้ปกครอง

(กรณีผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี)

หากรายละเอียดการสมัครของท่านไม่ถูกต้อง กรุณาส่งอีเมลหาแอดมินที่ rayongmarathon2017@gmail.com เพื่อดำเนินการแก้ไข
การชำระเงินค่าสมัคร
ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านเพ
หมายเลขบัญชี 223-0-26721-3
ชื่อบัญชี นายธานินทร์ บุญธาราม และนายมานพ รัมมะอัตถ์

ยืนยันการชำระเงินโดยส่งหลักฐานการโอน พร้อมแจ้งชื่อผู้สมัคร / รหัสลงทะเบียน Booking ID ผ่านทางอีเมล rayongmarathon2017@gmail.com
กลับสู่หน้ารายชื่อผู้สมัคร