กลับสู่หน้ารายชื่อผู้สมัคร

รายละเอียดของคุณ วรภัทร ทวีบวรมงคล (รหัสการจอง: 1700375)

Payment Status: Yes
Time: 2017-06-20 22:25:01

ชื่อ-สกุล (Full Name) วรภัทร ทวีบวรมงคล
โทรศัพท์ (Telephone No.) 0882145174
สัญชาติ (Nationality) ไทย
เพศ (Sex)
Female
ปีเกิด ค.ศ. (Year of Birth) 1972
ที่อยู่ (Address) หมู่บ้านเพ็ชรรัตน์ ทับมา ระยอง
ชมรม/ทีม (Club / Team)

ประเภทที่ต้องการสมัคร

MARATHON 42.195 Km. 700 Baht รุ่นอายุ Female 40-49

แบบเสื้อที่ต้องการ เลือกเพียงแบบเดียว (Choose one type of shirt)
B
ขนาดเสื้อที่ต้องการ (Size of shirt)
S
การรับเสื้อและหมายเลข
รับเอง
ไซส์เสื้อ Finisher
S

ชื่อผู้ปกครอง

(กรณีผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี)

หากรายละเอียดการสมัครของท่านไม่ถูกต้อง กรุณาส่งอีเมลหาแอดมินที่ rayongmarathon2017@gmail.com เพื่อดำเนินการแก้ไข
การชำระเงินค่าสมัคร
ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านเพ
หมายเลขบัญชี 223-0-26721-3
ชื่อบัญชี นายธานินทร์ บุญธาราม และนายมานพ รัมมะอัตถ์

ยืนยันการชำระเงินโดยส่งหลักฐานการโอน พร้อมแจ้งชื่อผู้สมัคร / รหัสลงทะเบียน Booking ID ผ่านทางอีเมล rayongmarathon2017@gmail.com
กลับสู่หน้ารายชื่อผู้สมัคร