กลับสู่หน้ารายชื่อผู้สมัคร

รายละเอียดของคุณ VEERACHART KRAMPAIBOON (รหัสการจอง: 1700360)

Payment Status: Yes
Time: 2017-07-13 10:49:27

ชื่อ-สกุล (Full Name) VEERACHART KRAMPAIBOON
โทรศัพท์ (Telephone No.) 0831140264
สัญชาติ (Nationality) Thai
เพศ (Sex)
Male
ปีเกิด ค.ศ. (Year of Birth) 1980
ที่อยู่ (Address) Thai Paraxylene Company Limited 105/12 M.2 T.Tungsukhla A.Sriracha Chonburi 20230
ชมรม/ทีม (Club / Team) Thaioil Running Club

ประเภทที่ต้องการสมัคร

HALF MARATHON 21.100 Km. 500 Baht รุ่นอายุ Male 35-39

แบบเสื้อที่ต้องการ เลือกเพียงแบบเดียว (Choose one type of shirt)
A
ขนาดเสื้อที่ต้องการ (Size of shirt)
2XL
การรับเสื้อและหมายเลข
EMS
ไซส์เสื้อ Finisher

ชื่อผู้ปกครอง

(กรณีผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี)

หากรายละเอียดการสมัครของท่านไม่ถูกต้อง กรุณาส่งอีเมลหาแอดมินที่ rayongmarathon2017@gmail.com เพื่อดำเนินการแก้ไข
การชำระเงินค่าสมัคร
ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านเพ
หมายเลขบัญชี 223-0-26721-3
ชื่อบัญชี นายธานินทร์ บุญธาราม และนายมานพ รัมมะอัตถ์

ยืนยันการชำระเงินโดยส่งหลักฐานการโอน พร้อมแจ้งชื่อผู้สมัคร / รหัสลงทะเบียน Booking ID ผ่านทางอีเมล rayongmarathon2017@gmail.com
กลับสู่หน้ารายชื่อผู้สมัคร