กลับสู่หน้ารายชื่อผู้สมัคร

รายละเอียดของคุณ SUWALLAYA TONGSONGSANG (รหัสการจอง: 1700347)

Payment Status: Yes
Time: 2017-06-22 11:55:56

ชื่อ-สกุล (Full Name) SUWALLAYA TONGSONGSANG
โทรศัพท์ (Telephone No.) 0824737899
สัญชาติ (Nationality) THAI
เพศ (Sex)
Female
ปีเกิด ค.ศ. (Year of Birth) 1973
ที่อยู่ (Address) ส่วน AMC บมจ.IRPC 299 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
ชมรม/ทีม (Club / Team) IRPC Running Club

ประเภทที่ต้องการสมัคร

MICRO MARATHON 5 Km. 300 Baht รุ่นอายุ Female 40 &Over

แบบเสื้อที่ต้องการ เลือกเพียงแบบเดียว (Choose one type of shirt)
A
ขนาดเสื้อที่ต้องการ (Size of shirt)
S
การรับเสื้อและหมายเลข
รับเอง
ไซส์เสื้อ Finisher

ชื่อผู้ปกครอง

(กรณีผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี)

หากรายละเอียดการสมัครของท่านไม่ถูกต้อง กรุณาส่งอีเมลหาแอดมินที่ rayongmarathon2017@gmail.com เพื่อดำเนินการแก้ไข
การชำระเงินค่าสมัคร
ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านเพ
หมายเลขบัญชี 223-0-26721-3
ชื่อบัญชี นายธานินทร์ บุญธาราม และนายมานพ รัมมะอัตถ์

ยืนยันการชำระเงินโดยส่งหลักฐานการโอน พร้อมแจ้งชื่อผู้สมัคร / รหัสลงทะเบียน Booking ID ผ่านทางอีเมล rayongmarathon2017@gmail.com
กลับสู่หน้ารายชื่อผู้สมัคร