กลับสู่หน้ารายชื่อผู้สมัคร

รายละเอียดของคุณ Enoch Ifeoluwa Paisantanajit (รหัสการจอง: 1700263)

Payment Status:
Time: 2017-06-18 23:37:02

ชื่อ-สกุล (Full Name) Enoch Ifeoluwa Paisantanajit
โทรศัพท์ (Telephone No.) 0869953276
สัญชาติ (Nationality) Thai
เพศ (Sex)
Male
ปีเกิด ค.ศ. (Year of Birth) 2004
ที่อยู่ (Address) 350/103 Casaville Srirach, Surasak, Sriracha Chonburi 20110
ชมรม/ทีม (Club / Team) Boombalaka Team

ประเภทที่ต้องการสมัคร

MINI MARATHON 10.550 Km. 400 Baht รุ่นอายุ Male 16&Under

แบบเสื้อที่ต้องการ เลือกเพียงแบบเดียว (Choose one type of shirt)
B
ขนาดเสื้อที่ต้องการ (Size of shirt)
M
การรับเสื้อและหมายเลข
รับเอง
ไซส์เสื้อ Finisher

ชื่อผู้ปกครอง Jantima Paisantanajit

(กรณีผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี)

หากรายละเอียดการสมัครของท่านไม่ถูกต้อง กรุณาส่งอีเมลหาแอดมินที่ rayongmarathon2017@gmail.com เพื่อดำเนินการแก้ไข
การชำระเงินค่าสมัคร
ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านเพ
หมายเลขบัญชี 223-0-26721-3
ชื่อบัญชี นายธานินทร์ บุญธาราม และนายมานพ รัมมะอัตถ์

ยืนยันการชำระเงินโดยส่งหลักฐานการโอน พร้อมแจ้งชื่อผู้สมัคร / รหัสลงทะเบียน Booking ID ผ่านทางอีเมล rayongmarathon2017@gmail.com
กลับสู่หน้ารายชื่อผู้สมัคร