กลับสู่หน้ารายชื่อผู้สมัคร

รายละเอียดของคุณ รมิดา ชูไสว (รหัสการจอง: 1700200)

Payment Status: Yes
Time: 2017-06-20 21:11:03

ชื่อ-สกุล (Full Name) รมิดา ชูไสว
โทรศัพท์ (Telephone No.) 081-683575
สัญชาติ (Nationality) ไทย
เพศ (Sex)
Female
ปีเกิด ค.ศ. (Year of Birth) 1992
ที่อยู่ (Address) 87/6 ม.2 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
ชมรม/ทีม (Club / Team) สุดแรงม้า

ประเภทที่ต้องการสมัคร

HALF MARATHON 21.100 Km. 500 Baht รุ่นอายุ Female 18-29

แบบเสื้อที่ต้องการ เลือกเพียงแบบเดียว (Choose one type of shirt)
A
ขนาดเสื้อที่ต้องการ (Size of shirt)
SS
การรับเสื้อและหมายเลข
รับเอง
ไซส์เสื้อ Finisher

ชื่อผู้ปกครอง

(กรณีผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี)

หากรายละเอียดการสมัครของท่านไม่ถูกต้อง กรุณาส่งอีเมลหาแอดมินที่ rayongmarathon2017@gmail.com เพื่อดำเนินการแก้ไข
การชำระเงินค่าสมัคร
ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านเพ
หมายเลขบัญชี 223-0-26721-3
ชื่อบัญชี นายธานินทร์ บุญธาราม และนายมานพ รัมมะอัตถ์

ยืนยันการชำระเงินโดยส่งหลักฐานการโอน พร้อมแจ้งชื่อผู้สมัคร / รหัสลงทะเบียน Booking ID ผ่านทางอีเมล rayongmarathon2017@gmail.com
กลับสู่หน้ารายชื่อผู้สมัคร