กลับสู่หน้ารายชื่อผู้สมัคร

รายละเอียดของคุณ Claudio Saenger Fortes (รหัสการจอง: 1700065)

Payment Status: Yes
Time: 2017-08-02 12:12:59

ชื่อ-สกุล (Full Name) Claudio Saenger Fortes
โทรศัพท์ (Telephone No.) 55 51 9811
สัญชาติ (Nationality) Brazil
เพศ (Sex)
Male
ปีเกิด ค.ศ. (Year of Birth) 1955
ที่อยู่ (Address) Rua Manoel Cabeda Perez, 22 - Porto Alegre - RS - Brasil
ชมรม/ทีม (Club / Team) WINNERS

ประเภทที่ต้องการสมัคร

MARATHON 42.195 Km. 700 Baht รุ่นอายุ Male 60 &Over

แบบเสื้อที่ต้องการ เลือกเพียงแบบเดียว (Choose one type of shirt)
A
ขนาดเสื้อที่ต้องการ (Size of shirt)
M
การรับเสื้อและหมายเลข
รับเอง
ไซส์เสื้อ Finisher
M

ชื่อผู้ปกครอง

(กรณีผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี)

หากรายละเอียดการสมัครของท่านไม่ถูกต้อง กรุณาส่งอีเมลหาแอดมินที่ rayongmarathon2017@gmail.com เพื่อดำเนินการแก้ไข
การชำระเงินค่าสมัคร
ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านเพ
หมายเลขบัญชี 223-0-26721-3
ชื่อบัญชี นายธานินทร์ บุญธาราม และนายมานพ รัมมะอัตถ์

ยืนยันการชำระเงินโดยส่งหลักฐานการโอน พร้อมแจ้งชื่อผู้สมัคร / รหัสลงทะเบียน Booking ID ผ่านทางอีเมล rayongmarathon2017@gmail.com
กลับสู่หน้ารายชื่อผู้สมัคร