กลับสู่หน้ารายชื่อผู้สมัคร

รายละเอียดของคุณ ANASSAKORN ATHIPATTAECHIN (รหัสการจอง: 1700037)

Payment Status: Yes
Time: 2017-06-28 02:25:31

ชื่อ-สกุล (Full Name) ANASSAKORN ATHIPATTAECHIN
โทรศัพท์ (Telephone No.) 0841993494
สัญชาติ (Nationality) Thai
เพศ (Sex)
Male
ปีเกิด ค.ศ. (Year of Birth) 1991
ที่อยู่ (Address) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง เลขที่ 555 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
ชมรม/ทีม (Club / Team)

ประเภทที่ต้องการสมัคร

MINI MARATHON 10.550 Km. 400 Baht รุ่นอายุ Male 17-29

แบบเสื้อที่ต้องการ เลือกเพียงแบบเดียว (Choose one type of shirt)
B
ขนาดเสื้อที่ต้องการ (Size of shirt)
L
การรับเสื้อและหมายเลข
รับเอง
ไซส์เสื้อ Finisher

ชื่อผู้ปกครอง

(กรณีผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี)

หากรายละเอียดการสมัครของท่านไม่ถูกต้อง กรุณาส่งอีเมลหาแอดมินที่ rayongmarathon2017@gmail.com เพื่อดำเนินการแก้ไข
การชำระเงินค่าสมัคร
ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านเพ
หมายเลขบัญชี 223-0-26721-3
ชื่อบัญชี นายธานินทร์ บุญธาราม และนายมานพ รัมมะอัตถ์

ยืนยันการชำระเงินโดยส่งหลักฐานการโอน พร้อมแจ้งชื่อผู้สมัคร / รหัสลงทะเบียน Booking ID ผ่านทางอีเมล rayongmarathon2017@gmail.com
กลับสู่หน้ารายชื่อผู้สมัคร